I'M GOING TO BE A MODEL FOR 3 DRESSES ON A WEBSITE

ANXIETY TIPS | LEARN ONE WAY TO DEAL WITH IT

Hunkemöller photoshoot

Hey babes

Jeg er ramt af det, som man kalder social angst. Det går ud på, at man godt kan have det svært i nogle sociale sammenhænge og af og til kan jeg faktisk opleve, at jeg får et anfald, hvor jeg ikke selv er herre over. Det skete f.eks. i går og det var forfærdeligt. Mine angst anfald går basic ud på, at jeg bliver meget rød i hovedet. Nærmest som en brandbil. Derefter får jeg røde plamager på kroppen og begynder at svede (selvom det ikke lyder så lækkert).

Jeg har f.eks. haft angst for at handle ind, men den angst har jeg mere eller mindre bekæmpet. Jeg vil derfor komme med et lille tip til, hvis du går og kæmper med noget angst. Alle siger, at man skal bekæmpe sin angst og se den i øjnene og det er også sandt. Du må endelig ikke flygte fra den, fordi så bliver den værre og du må heller ikke prøve at holde den på afstand, hvis den kommer til dig i en situation. Hvis du f.eks. ligesom jeg selv har en del med i bagagen og ved, at din angst skyldes på grund af din fortid, så er det faktisk bedst, at du accepterer, at angsten er en del af dig i dit liv nu og her.

I den situation hvor man får angst, kan man synes, den er noget så irriterende og bare ønsker den går væk og jeg kender selv til det. Dog talte jeg med min psykolog omkring min angst og hendes bedste råd var, at jeg skulle acceptere, at den var en del af mig, fordi jeg har været så meget igennem. Fordi hvis du lærer, at acceptere din angst, så vil den med tiden også blive mindre og mindre. Det kan godt være det ikke bliver nu eller om 1 år, men det vil blive bedre, fordi du accepterer dig selv, når du accepterer din angst.

Jeg håber, at dette kunne sætte lidt tanker i gang. Jeg ved, at angst kan være svært at tale om, fordi det ikke er alle, der lige forstår det. Du skal bare huske én ting. Der er intet i vejen med dig og du er stærk. I know it!

| Translation |

Hey babes

I have this thing you call social anxiety. It’s about that it can be difficult to be in some social situations and sometimes I experience to get an anxiety fit I can’t control. It happened yesterday and it was awful. When I have my anxiety my head becomes very red. Almost like a fire engine. After that I get red splotchs on my body and I begin to sweat (even though it doesn’t sounds delicious)

I had anxiety about shopping in the supermarket but I have almost faced that anxiety now. That’s why I want to give you a tip if you are feeling anxious about something. Everybody says that you should fight and face your anxiety and that is also true. You should definitely not escape from it because then it will become worse and you shouldn’t either keep it away from you if it gets to you in a situation. If you just like me have a lot with you from the past and you know your anxiety is because of your past, then actually the best you can do is to accept your anxiety because it’s a part of your life right now.

In the situation where you’re feeling anxious it can feels very irritating and you just wish it to go away and I know that. Though I talked with my psychologist about my anxiety and her best advice was to accept my anxiety, that it was a part of me because of what I’ve been through. Because if you learn to accept your anxiety, then it becomes smaller and smaller. Maybe it will not be now or in a year but it will get better because you accept yourself when you accept your anxiety.

I hope this will make some thoughts. I know anxiety can be difficult to talk about because it’s not everbody who understands it. You just have to remember one thing. There is nothing wrong with you and you’re strong. I know it!

5 kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

I'M GOING TO BE A MODEL FOR 3 DRESSES ON A WEBSITE