I'M GOING TO L.A

5 THINGS I LEARNED NOT TO DO AFTER 2 YEARS OF BLOGGING

Hey babes

Jeg har snart blogget længe, vil jeg sige. For lidt over 2 år siden begyndte jeg at tage blogging seriøst og på min blogger vej har jeg da også fået noget erfaring. Ikke kun i forhold til at skrive og hvordan man sætter et indlæg op på sin helt egen specielle måde, men også det at have titlen som “blogger” og hvad det indebærer. Jeg har derfor 5 ting, jeg har lært, man IKKE skal gøre som blogger.

1. IKKE at sammenligne sin blog med andre! Jeg prøver så vidt muligt at blive bedre til det, for det svarer lidt til det samme som, at sammenligne ens krop med andre. Ligesom man ikke skal sammenligne sin krop med andre, fordi det giver en et dårligere selvværd, skal man heller ikke sammenligne sin blog med andre blog. Hver blog har noget forskelligt at tilbyde og er unik på sin egen måde. Man kommer heller ikke længere med sin succes, hvis man sammenligner sin blog med andres. Selvfølgelig kan man godt hente inspiration fra andre bloggere, men man skal bare ikke sammenligne sig selv med, hvad andre har, som man ikke selv har. Fordi så har ens blog bare noget, som andre bloggere ikke har.

2. IKKE at glemme sit publikum! Dette er en ting, man ALDRIG må glemme af en simpel årsag: det er dem, som læser din blog og støtter dig i det, du laver. Når man har et publikum, har man også lidt noget at leve op til. Såsom at svare på de kommentarer, man får til sine indlæg eller hvis de kommenterer på ens instagram. Ved at man svare sine følgere, viser man også, at man ikke er ligeglad og at man rent faktisk går op i, hvem ens følgere er. Dem som sidder ude bag skærmen og læser alle de tanker, man nogle gange deler med dem i et indlæg. Når de vælger at bruge lidt af deres tid på at læse og kommentere ens blog, har man vel også selv lidt tid til at vise, at man sætter pris på det, ikke sandt?

3. IKKE at gøre noget halvhjertet! Med det her mener jeg indlæg og billeder. At man ikke poster noget, man ikke kan stå inde for. Det samme gælder, når man indgår et samarbejde med et firma og skal lave et indlæg for dem, som skal nå ud til nogle mennesker. I disse situationer og generelt alle indlæg, er det så vigtigt at have sig selv med. Du skal ikke blogge for et firma, hvis du inderst inde ikke føler, du kan stå inde for det. Lad være med at gøre det for pengenes skyld, selvom det kan være fristende. Jeg har lært, at man skal have sig selv med, fordi det er jo min blog og mit arbejde. Man skal helst kunne kigge tilbage på sin blog og føle sig stolt over det, man har lavet.

4. IKKE at forvente ikke at skulle arbejde røven ud! Jeg undskylder for udtrykket, men jeg synes, det beskriver det meget godt. Du kommer ikke sovende til aktiviteten på din blog, du kommer ikke sovende til god kvalitet på din blog og du kommer ikke sovende til indlæg, der er værd at læse. Et indlæg som dette tager måske mere end 2 timer at lave.. og yeah, jeg skrev mere end 2 timer! Det samme med aktiviteten på ens blog. Man skal dele sin blog så mange steder og skrive en tekst til, som får folk at klikke forbi. Kommentere på andre blogs for at de lægger mærke til en og så er der selvfølgelig også de sociale medier, som man er aktiv på hver eneste dag. Sidst, men ikke mindst ens kvalitet hvad angår billeder og ens indlæg udseende. Man tager hundrede vis af billeder, før man har de 3, man skulle bruge. Haha!

5. IKKE at bruge sociale medier! Uuh, det er så vigtigt. Ens blog lever jo meget på grund af de sociale medier. Meget af den trafik jeg får på min blog, stammer fra google, men den stammer også fra facebook og instagram. På grund af de fantastiske sociale medier kan ens blog leve og man kan nå ud til en masse mennesker, som ikke ved, man eksisterer. Jeg sørger derfor at opdatere på min facebook side, min private facebook profil og  min instagram hver dag med indhold, som har at gøre med det, som jeg interesserer mig for.

Translation

Hey babes

I have been blogging for a very long time. For more than 2 years ago I started taking blogging seriously and on my blogger road I also got some experience. Not only in proportion to writing and how your post look in its special way but also what it involves to have the title as a “blogger”. That’s why I have 5 things I learned NOT to do as a blogger.

1. NOT comparing my blog to others! I’m trying my best as possible because it’s like comparing your body to other bodies. Just like you shouldn’t compare your body to others because it makes you feel bad, you shouldn’t compare your blog to other blogs. Every blog has something different to offer and is unique in its own way. You don’t get further with your succes if you compare your blog to others. Of course you can get inspiration from other bloggers but you shouldn’t compare yourself with what others have and you don’t have. Because your blog have something that others don’t.

2. NOT forget my audience! This is a thing you should NEVER forget for one reason: it’s those who read your blog and support you in the things you do. When you have an audience you also have something to live up to. You know, answer when they comment on your blog post or when they leave a comment on your instagram. When you’re answering your followers you’re showing, that you do care and that you are interested in who your followers are. Those who are sitting behind their screen and are reading all of your thoughts that you sometimes share in a post. When they choose to use a little of their time on reading and comment on your blog, then don’t you also have a little extra of time to show that you appreciate it, right?

3. NOT to do anything half-hearted! I mean blog posts and pictures. You shouldn’t post anything you can’t see yourself in. This also means when you have an collaboration with a company and you’re going to make a post for them which is going to reach out to a lot of people. In these situations and in general all blog post you should see yourself in it. You shouldn’t blog for a company if you deep inside feel that this isn’t something you stand for. Don’t do it because of money even though it can be tempting. I’ve learned that you should have yourself in it because it’s my blog and my work. You should be able to look back and be proud of what you’ve done.

4. NOT expect to not work my ass out! I’m sorry for the expression but I think it describes it pretty good! You don’t go dormant for your blog’s traffic, you don’t go dormant for the quality of your blog and you don’t go dormant for content that is worth to read. A post like this maybe takes over 2 hours.. and yeah, I wrote over 2 hours! Just like the traffic on your blog. You have to share your blog everywhere and write a text that makes people read it. You have to comment on other blogs so they recognize you and of course there is also your social media where you need to be active every day. Last but not least the quality of your pictures and the look of your post. You take over hundreds of photos before you have 3 that you gonna  use. Haha!

5. NOT to forget social media! Uuh, this is so important. Your blog are living because of social media. A lot of the traffic on my blog is from google but also facebook and instagram. Because of social media your blog can live and you can reach out to many people that don’t know you exist. That’s why I update on my facebook page, my private facebook and my instagram every day with things that have my interest.

10 kommentarer

 • Du har så evigt ret! Har selv blogget omkring 2 år nu og man lærer virkelig noget hele tiden! Det er en proces med mange ting at tage stilling til, men du gør det så godt ❤️

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • chanettebing

   Mange tak smukke! Jeg beundrer også dit arbejde. Du gør det virkelig godt!

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • Fantastisk nyttigt indlæg! Jeg kan nikke genkendende til det hele og er helt enig i dine pointer❤️

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • chanettebing

   Mange tak! Jeg er glad for, at du kunne bruge det! <3

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • These are all great points. I absolutely love the layout of your post. It’s hard for me to not compare already! Thank you for sharing these. 🙂

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • chanettebing

   Haha! Thank you so much. It means the world to me.

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • Easy tips but I almost always forget. Tks for sharing!

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • chanettebing

   I’m glad you like it! You’re welcome <3

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • Thank you, this was really useful and interesting! I paid more attention to my blog lately and I work like 4 hours trying to promote my blog. So you are so right!

  Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

I'M GOING TO L.A